B  E  R  N  I  G  O 

Blijf voorop met AI en IM

Over BERNIGO


Bernigo is Nederlandse onderneming opgericht in 2020 vanuit het enthousiasme en de vele ervaringen met het verbeteren en veranderen van organisaties. De aanpak/werkwijze is uniek. Kennis en ervaring, creativiteit en realisme gaan daarbij hand in hand.

De visie die achter Bernigo schuilgaat is: verbetering van de beleving en de waarde sales (eventueel met gebruik van AI tooling) voor organisaties

Dit doet Bernigo op de volgende manieren:

  1. Het ondersteunen van uw organisatie door middel van sales interimmanagement op een positie waar u voor een uitdaging staat en tijdelijk ondersteuning nodig heeft.
  2. Het adviseren van uw organisatie bij verbeteringen en/of veranderingen aangaande uw sales. Denk aan verbetering van uw sales proces  en de inzet van nieuwe (AI) technologieën hierbij.
  3. Coaching en ondersteuning van uw sales mensen.

De meest recente ontwikkelingen op het vlak van Artificial Intelligence (AI) en de mogelijk-heden die dit voor u kan bieden zijn een belangrijke inspiratiebron. De onbekendheid van AI en misvattingen in de markt maken dat AI een speerpunt is voor Bernigo.

Kernwaarden voor Bernigo zijn:

  • Nuchter – kijken naar de mogelijkheden van nu, wat is er nodig vanuit de huidige status van uw onderneming om de gestelde doelen te bereiken

  • Daadkracht – een klant kan met Bernigo meters maken, wij gaan samen op weg

  • Klantgericht – uw onderneming en uw situatie staan centraal

  • Betrouwbaar – geen beloften die we niet nakomen, wij doen en werken volgens afspraken

Bernigo ondersteunt door middel van interimmanagement en advies. Kijk ook eens onder diensten voor aanvullende informatie.Even voorstellen

Mijn naam is Serv Brouns, oprichter en eigenaar van Bernigo. 

Afgestudeerd als technisch bedrijfskundig ingenieur ben ik altijd geïnteresseerd geweest in het functioneren van ondernemingen en in het bijzonder hoe het (nog) beter kan.

Met meer dan 25 jaar ervaring bij verschillende ICT- en advies ondernemingen heb ik zeer veel kennis opgedaan van en met uiteenlopende "verbeterprojecten". 

De ontwikkelingen en resultaten van de afgelopen drie jaar hebben de basis gelegd voor mijn besluit om Bernigo op te richten. Onze focus ligt op de mogelijkheden voor en de weg naar toekomstig succes en continuïteit van uw onderneming.

Bent u geïnteresseerd om verder te praten? Neem dan contact op om een afspraak te maken.

Tot ziens!  

Serv Brouns

  drs. ing. S.J.M. Brouns MSc  


 


 


 


 


E-mailen
Map
Info
Instagram
LinkedIn