B  E  R  N  I  G  O 

Blijf voorop met AI en IM


Disclaimer

Aan de inhoud en het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.  Gebruikte foto's zijn ter beschikking gesteld door Paul Brouns, aangevuld met eigen materiaal en enkele beelden vrij van auteurs recht.


Privacy statement

Op deze website kan u op verschillende manieren persoonlijke gegevens met ons delen.

Adres, telefoonnummer en e-mail adres kunnen daarbij verstrekt worden aan Bernigo. Bernigo zorgt er voor dat uw privacy hierbij wordt beschermd.

De informatie, zoals in het afspraak formulier, is op uw persoonlijke verzoek. Zodoende kan er een afspraak met u worden ingepland, kan er informatie worden verstrekt en kan er met u worden gecommuniceerd op de wijze dat u dat wenst.

Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet verstrekt aan derden, tenzij de wet daarom vraagt.

Bernigo handelt naar Nederlands recht. Hierbij behoudt Bernigo zich het recht voor aanpassingen aan te brengen in haar privacy statement wanneer zij dat nodig acht en in gevallen dat de wet daarom vraagt.

Voor al uw vragen kan u contact met ons opnemen op het onder contact vermelde adres en/of telefoonnummer.

 


E-mailen
Map
Info
Instagram
LinkedIn